Ormus, ¿leyenda o realidad? Por Alberto Borrás Gabarró.

El presente artículo es autoría de Alberto Borrás Gabarró. Comentado por Artur Sala y publicado en su blog. Puede ser distribuido libremente y de manera gratuita en cualquier web, pero no puede ser reproducido con fines lucrativos o comerciales, y haciendo constar siempre la fuente original del artículo: Queridos lectores. Emblema del Ormus. El propósito… Continue reading Ormus, ¿leyenda o realidad? Por Alberto Borrás Gabarró.

Eponímia Mèdica Catalana. Els epònims de Gabarró

Els epònims “Empelt en escaquer de Gabarró. Empelts laminars tallats en quadrats petits, d’una peça gran, i col·locats amb una petita separació entre ells, a fi que quedi recoberta una extensió de pell major, i, així mateix, pugui fluir l’exsudat si se’n produeix. També és anomenat empelt de segells de correus. També se’l coneix com… Continue reading Eponímia Mèdica Catalana. Els epònims de Gabarró

Gabarro prats, Carolina

Publicacions Seleccionades i/o Característiques: Font J., J. Boutin., N. Reul, P. Spurgeon, J. Ballabrera-Poy, A. Chuprin, C. Gabarró, J. Gourrion, S. Guimbard, C. Hénocq, S. Lavender, N. Martin, J. Martínez, M. McCulloch, I. Meirold-Mautner, C. Mugerin, F. Petitcolin, M. Portabella, R. Sabia, M. Talone, J. Tenerelli, A. Turiel, J.L. Vergely, P. Waldteufel, X. Yin, S.… Continue reading Gabarro prats, Carolina